shoppostfree.com โปรโมทสินค้า เปิดร้าน ลงโฆษณา ลงขายสินค้า ลงประกาศ โพสลงขายสินค้าฟรี postfree ที่นี่ฟรีๆ ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้

โปรแกรมศูนย์ซ่อม โปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการ โปรแกรมอู่ อู่ซ่อมเครื่องยนต์ โปรแกรมอู่ซ่อมรถ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบางแค

  รายละเอียด

  โปรแกรมศูนย์ซ่อม, โปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการ, โปรแกรมอู่, อู่ซ่อมเครื่องยนต์, โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ,โปรแกรมอู่ซ่อมสีตัวถัง, ร้านประดับยนต์, โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแกรมร้านอะไหล่

  คุณสมบัติโปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการต่างๆ
  http://www.aristosoft.org/automotive/index.html หรือ http://www.aristome.com/automotive/index.html
  @ สามารถเก็บทะเบียน อะไหล่ / สินค้า / บริการเครื่องซ่อม ได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งใส่รูปสินค้าได้
  @ สามารถเก็บทะเบียน สี / รุ่น / ยี่ห้อ ได้ไม่จำกัดจำนวน
  @ สามารบันทึกหมายเลข Serial No. ของสินค้าที่มีเพียง 1 รหัสสินค้าแต่มีหลายหมายเลข Serial No. ได้
  @ สามารถค้นหา / ตรวจสอบประวัติการขายของสินค้าตามหมายเลข Serial No. ได้
  @ สามารถเก็บประวัติลูกค้าที่ใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวน
  @ สามารถเก็บประวัติผู้จำหน่ายอะไหล่แต่ละบริษัท ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท
  @ สามารถเก็บทะเบียนนายช่าง / พนักงาน แต่ละคนได้ไม่จำกัดจำนวน
  @ สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละระดับได้ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัย ในการใช้งานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดสิทธิได้ ให้กับพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
  @ มีระบบออกใบเครมสินค้า ให้กับบริษัทที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในสต๊อคสินค้าได้ เมื่อสินค้าเกิดการเสียหาย
  @ มีระบบออกใบแจ้งซ่อมสินค้า พร้อมทั้งกำหนดสถานะการซ่อมสินค้าได้ว่ากำลังซ่อม / ซ่อมเสร็จแล้ว / ซ่อมไม่ได้ และสามารถกำหนดสถานะการประกันได้ว่า ยังอยู่ในระยะประกัน หรือหมดประกันแล้ว
  @ สามารถเก็บประวัติการซ่อมของเครื่องที่นำมาซ่อมแต่ละครั้งได้ไม่จำกัดจำนวนและยังสามารถตรวจดู ประวัติย้อนหลังในการซ่อมได้ว่าเคยทำการซ่อมด้วยอาการเสียอย่างไร หมายเลข Serial No. คือหมายเลขใด
  @ สามารถบันทึกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมสินค้าแต่ละรายการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ราคาประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม แต่ละครั้งได้
  @ สามารถบันทึกรูปสินค้าที่นำมาซ่อมได้
  @ สามารถกำหนดวันที่จะต้องนำสินค้ากลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้
  @ สามารถใส่หมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการ และหมายเหตุของสินค้าท้ายบิลได้
  @ สามารถใส่สิ่งที่ลูกค้านำมาด้วย ในการซ่อมแซมฐานข้อมูลได้
  @ มีระบบการขายสินค้า / อะไหล่ และบริการซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบระบบจอสัมผัส หรือระบบบาร์โค๊ดสินค้าก็ได้
  @ สามารถทำการบันทึก Serial No. สินค้าที่ถูกทำการขายออกไปได้
  @ มีระบบตัดสต็อคสินค้าทันทีที่ทำการขายสินค้าออกไป
  @ มีระบบทำใบเสนอราคา ค่าสินค้า / บริการ ให้กับลูกค้าก่อนทำการซ่อมสินค้าได้
  @ มีระบบบันทึกการซื้อสินค้าเข้าระบบสต็อคสินค้า โดยโปรแกรมจะนำจำนวนสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ สินค้าเข้าไปเพิ่มใน คลังสินค้าได้เองโดยอัตโนมัติ
  @ มีระบบบันทึกการปรับปรุงยอดสินค้าเพิ่ม /ปรับปรุงยอดสินค้าลด
  @ มีระบบการบันทึกการยืม / คืนสินค้า
  @ มีระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดจากสต๊อคสินค้า
  @ มีระบบแจ้งเตือนลูกค้าครบกำหนดตรวจเช็คตามระยะเวลา
  @ มีระบบพิมพ์บาร์โค๊ดติดตัวสินค้า ได้ 3 รูปแบบ
  @ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ได้ในรูปแบบที่สวยงามถูกต้องและรวดเร็ว
  @ สามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง อย่างง่ายดาย เช่น รายงาน / รูปแบบใบเสร็จ / รูปแบบใบแจ้งซ่อม ฯลฯ
  @ มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีค่าของท่าน
  @ มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวเอง ( Reindex ) จะทำให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

  ระบบตั้งรหัส
  @ บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
  @ บันทึกรหัสลูกค้า
  @ รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิกได้
  @ บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
  @ รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย ได้
  @ บันทึก กลุ่ม สินค้า / อะไหล่
  @ บันทึก รหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
  @ บันทึกรหัสพนักงาน รหัส ช่างซ่อมได้

  ระบบงานซ่อม
  @ บันทึกใบรับงานซ่อม ( Job Order )
  @ บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน
  @ บันทึกงานซ่อม
  @ บันทึกการแจ้งเตือนลูกค้า
  @ บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมลูกค้า
  @ บันทึก อะไหล่ที่ใช้ซ่อม
  @ บันทึก การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

  ระบบรายงานข้อมูลการซ่อม
  เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิ เช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียด ข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับซ่อม และ รายงานสรุปข้อมูลใบ เสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย
  @ รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน
  @ รายงานข้อมูลใบเสร็จเงินค่าซ่อม
  @ รายงานการขาย
  @ รายงานสินค้า / อะไหล่คงเหลือ
  @ รายงานข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบยืม ใบคืนอะไหล่
  @ รายงานการรับสินค้า / อะไหล่
  @ รายงานการเบิกอะไหล่
  @ รายงานประวัติการซ่อมย้อนหลัง

  ความสามารถพิเศษ ของโปรแกรม
  @ โปรแกรมสามารถออนไลน์ตามสาขาได้
  @ สาขาสามารถออกใบงานและดูสถานะการซ่อมของรถแต่ละคันได้
  @ สามารถเช็คดูประวัติการซ่อมได้ไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ได้

  และมีโปรแกรมบริหารงานดีๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายให้ท่านเลือก คลิก http://www.aristosoft.org , http://www.aristome.com
  E-mail : info@aristosoft.org ; mail@aristome.com

  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (Aristo Soft) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115544004519 สาขา สำนักงานใหญ่
  71/103 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 โทร : 0-2496-0181, 0-2496-0182, 0-2496-0183, 0-2496-0184 แฟกซ์ : 02-496-0056
  Web Site : http://www.aristosoft.org , http://www.aristome.com E-mail : info@aristosoft.org , mail@aristome.com
  Latitute : 13.74788378658509
  Longtitute : 100.52004908773154

  โปรแกรมศูนย์ซ่อม, โปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการ, โปรแกรมอู่, อู่ซ่อมเครื่องยนต์, โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ, โปรแกรมอู่ซ่อมสีตัวถัง, ร้านประดับยนต์, โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแกรมร้านอะไหล่

  โปรแกรมศูนย์ซ่อม และบริการ สามารถออกใบแจ้งซ่อม ใบเครมสินค้า ตัดสต๊อคสินค้าทันทีที่ขาย ออกบิลขาย
 • ข้อมูลประกาศ

  บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (Aristo Soft)

  8,900 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  08 ส.ค. 59 11:33 น.

  08 ส.ค. 59 11:37 น.

  71/103 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

  0-2496-0181

  www.aristosoft.org , www.aristome.com

  info@aristosoft.org

  199

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  http://shoppostfree.com นะคะ

  banner
banner