shoppostfree.com โปรโมทสินค้า เปิดร้าน ลงโฆษณา ลงขายสินค้า ลงประกาศ โพสลงขายสินค้าฟรี postfree ที่นี่ฟรีๆ ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้

สงกรานต์พาเที่ยวคุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตปทุมวัน

  รายละเอียด

  สงกรานต์พาเที่ยว....คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า
  ตามรอยเมืองเก่า - เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)

  วันเดินทาง 11 – 16 เมษายน 2561 (6 วัน 5 คืน) โดย TG

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่ 素旺那普密国际机场 - 昆明 - 大理
  วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านสี่โจว – จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – โค้งแรกแยงซี
  大理古城 - 三塔寺(外观)- 喜洲村(三道茶)- 中甸(香格里拉)- 長江第一灣
  วันที่สาม ซงจ้านหลินซื่อ – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
  松赞林寺 - 虎跳峡 - 麗江 - 黑龙潭 - 麗江古城
  วันที่สี่ ลี่เจียง – เขาหิมะมังกรหยก – โชว์ IMPRESSION LI JIANG – หวี้สุ่ยจ๋าย – ฉู่สง
  麗江 - 玉龙雪山 - 印象麗江 - 玉水寨 - 楚雄
  วันที่ห้า ฉู่สง – คุนหมิง – หมู่บ้านโบราณกวานตู้ – อิสระช้อปปิ้ง
  楚雄 - 昆明 - 官渡古镇 - 購物
  วันที่หก คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 昆明 - 圆通寺 - 曼谷


  อัตราค่าบริการ

  วันเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับ

  เด็ก 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  (ใช้เตียงเสริม)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  (ไม่ใช้เตียงเสริม)

  พักเดี่ยว

  11 – 16 เม.ย. 61

  30,900

  30,900

  29,900

  28,900

  4,800


  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
  2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)
  3. รายการทัวร์นี้ค่าวีซ่าจีนยื่นแบบหมู่คณะ (ถ้าลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้ท่านละ 1,000 บาท )
  หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  4. ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  5. ระหว่างการเดินทาง ค่าประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (ขึ้นกับอายุผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาระบุชื่อตามหนังสือเดินทางจากท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุจริงทุกกรณี)


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
  2. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าทิป เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. ค่าทิป  ทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน + ทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน + ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน คูณ จำนวนวัน เช่นไป 6 วันทัวร์ = (10 + 10 + 10 ) x 6 = 180 หยวน

  บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  Address : 827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  827/1 Rama 4 (Sapanlueng), Wangmai, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand
  E-mail : info@polestartour.co.th
  Tel : 02-2165545-9 ,086-3407113
  Fax : 02-2145077 ,02-2155187
  ID LINE : polestartours
  website:http://polestartour.co.th
 • ข้อมูลประกาศ

  POLESTARTOUR

  30,900 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  22 ม.ค. 61 14:30 น.

  -

  827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10330

  022165545

  polestartour.co.th

  info@polestartour.co.th

  30

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  แผนที่ตั้ง

  +Zoom Map

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  http://shoppostfree.com นะคะ

  banner
banner